Giới thiệu

CTY CP DỊCH VỤ T&H VIỆT NAM

CTY CP DỊCH VỤ T&H VIỆT NAM được thành lập ngày 26/3/2015. Sau 06 năm hình thành, xây dựng và phát triển, thương hiệu D&T VIỆT NAM đã trở thành thương hiệu uy tín trên thị trường cung cấp các chuỗi dịch vụ: Vệ sinh công nghiệp, bảo vệ – vệ sỹ, kiểm soát côn trùng, chăm sóc cảnh quan, môi trường tại Việt Nam.

DỊCH VỤ